Hoppa till innehåll

BEREGNINGER

SLIK HAR VI BEREGNET

Utslippstallene for CO2 som brukes i kortspillet Klimasjekken er tatt fram av forskere ved Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Nøyaktig hvordan beregningene er gjort varierer naturligvis fra kort til kort, men du kan finne noen eksempelberegninger lengre ned på denne hjemmesiden. Om du synes noe er uklart i teksten, eller om du har spørsmål om et spesifikt kort så kan du gjerne kontakte oss på hej@kortspeletkolmatkoll.se så kommer vi til å forsøke å svare så snart som mulig!

De fleste tallene i spillet er basert på informasjon publisert i vitenskapelige artikler, rapporter fra myndigheter eller forskningsinstitutt, eller data fra statistiske databaser. Lengre ned på denne siden finner du kildehenvisninger til de viktigste kildene i enhver kategori. For visse kort finnes ikke all data som er nødvendig, og beregningene er da basert på kvalifiserte overslag. Alle beregninger tar utgangspunkt i så ny data som mulig, og for alle kort har vi gjort en rimelighetsanalyse av utslippsmengden ved å sammenligne den med andre publiserte utslippstall av lignende aktiviteter.

For den norske versjonen har vi sørget for å ta frem nye tall for de kortene med stor forskjell på norske og svenske forutsetninger, f.eks elektrisitet.

Vi har hovedsakelig bare tatt med direkte utslippskilder av drivhusgasser i beregningene, og dermed har vi sett bort ifra indirekte kilder og annen klima- og miljøpåvirkning, ettersom det er vanskelig å fastslå effekten av disse indirekte kildene nøyaktig. For eksempel fører CO2 utslipp fra fly på høye høyder till att fler skyer dannes på disse høydene, som har en ytterligere varmende effekt på atmosfæren. Men samtidig slipper fly også ut partikler som reflekterer sollys tilbake til verdensrommet, og dermed kjøler ned atmosfæren. Den totale effekten av dette er vanskelig å anslå ettersom det ikke finnes en tydelig enighet blant forskere på dette. Derfor har vi valgt bare å ta med den direkte effekten av CO2 utslipp på fly kortene. Et annet eksempel på en indirekte effekt som ikke er tatt med i beregningene er hvordan jordbruk forandrer reflektiviteten på jordens overflate (dvs. hvor stor del av sollyset som reflekteres tilbake til verdensrommet). Dette påvirker også hvor mye sollys som absorberes av jorden, og dermed jordens oppvarming. Men størrelsen og effekten av dette er heller ikke noe som det finnes et klart svar på i forskningslitteraturen. 

I de beregninger som spillet baserer seg på finnes det mange usikkerheter. Dette er delvis fordi klimaberegninger er kompliserte, og delvis på grunn av stor variasjon i aktiviteter og utslipp (f.eks hvor mye mat en hund spiser, eller hvor mye drivstoff en bil forbruker). Vi har for det meste brukt gjennomsnittstall for at verdiene på kortene skal være så representative som mulig. Så tallene på kortene kan ikke betraktes som absolutte, nøyaktige svar for en aktivitet, men som en omtrentlig gjennomsnittsverdi av aktiviteten.